Các chuyên gia từ 3 nước _Ý_Nhật_việt nam đã nghiên cứu ra 1 dòng sản phẩm uốn ép cao cấp độ dưỡng cao_mềm hoá nhanh_sóng tóc siêu xoăn bóng mềm tự nhiên _ đặc biệt mùi hương rễ chịu có thể làm trong phòng kín vẫn Ok