Made in Italy. Có 2 loại: - Nutricare cho tóc khô có thể gội trước khi làm hoá chất hoặc sau. - After color cho tóc sau khi nhuộm giúp không làm trôi màu.